Vystavovatelia

Momentálne pripravujeme a postupne budeme zoznam aktualizovať.

Informácia pre záujemcov: ak máte záujem stať sa partnerom akcie, alebo vystavovateľom, kontaktujte nás na marketing@blackeye.sk a nezabudnite na kontakt na vás. Ďakujeme.

bvd
sanpe
legift
molinari